Wykonanie napraw pęknięć na konstrukcjach, spawania pęknięć na torowiskach jezdnych oraz napraw awaryjnych i drobnych modernizacji wszystkich urządzeń dźwignicowych (suwnice i wciągniki) na terenie HCM S.A. (TRI-0004-0181/PW/24/ZO)

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie napraw pęknięć na konstrukcjach, spawania pęknięć na torowiskach jezdnych oraz [...]