Zarządzanie jakością

Doskonalimy wizerunek firmy, jako godnego zaufania partnera dla klientów i otoczenia. Zaspakajamy wymagania klientów dostarczając im wyroby o oczekiwanej jakości. Produkujemy i rozwijamy firmę w sposób odpowiedzialny mając zawsze na uwadze interesy ludzi, środowiska i klientów.

Politykę Jakości naszej firmy realizujemy poprzez:

  • ciągły nadzór i doskonalenie jakości funkcjonowania procesów firmy,
  • badanie oczekiwań i satysfakcji klienta oraz jakości dostawcy,
  • doskonalenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz relacji między pracownikami,
  • działania skoncentrowane na optymalizacji procesów zarządzania i przepływu informacji,
  • maksymalizację wartości Spółki zwiększając moce produkcyjne, odzysk metali w procesie produkcyjnym, ilość produkcji cynku w gatunku SHG kosztem cynku GOB, produkcję stopów oraz rozszerzając możliwości zużycia tańszych materiałów wsadowych,
  • optymalizację poziomu kapitału obrotowego oraz ograniczenia ryzyka działalności,
  • doskonalenie infrastruktury dzięki znacznym nakładom i działaniom inwestycyjnym.
Zadania wynikające z naszej Polityki Jakości wykonujemy rzetelnie, zgodnie z prawem i wymaganiami normy PN-EN 9001:2015, przez co osiągamy oczekiwany rezultaty w relacjach z naszymi klientami i otoczeniem.

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 14001 45001

Certyfikat ISO 50001

Certyfikat ISO 27001


Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
mgr inż. Arkadiusz Mańka