Historia

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w 2018 roku obchodziła będzie jubileusz 50-lecia pierwszego wytopu cynku. Jednak historia naszego zakładu rozpoczęła się już w roku 1960. Dziś Huta może pochwalić się niezwykle bogatą tradycją i historią. Przybliżamy ją Państwu w graficznej pigułce.

1960 1960
1966 1966
1968 1968
1972 1972
1979 1979
1985-1989 1985-1989
1997-1999 1997-1999
1998 1998
2008 2008
2010 2010
2012 2012
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018

1960

W 1960 roku – rozpoczęto budowę Huty na podstawie licencje angielskiej firmy Imperial Smelting Processes z Bristolu;

1966

5 lipca 1966 roku – rozruch pierwszego pieca przewałowego do produkcji tlenku cynku;

 

1968

23 października 1968 rok – Pierwszy wytop cynku i ołowiu z pieca szybowego w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”;

1972

W 1972 roku – zakończono pierwszy etap budowy Huty. Do eksploatacji oddano Wydział Tlenku Cynku oraz I Kompleks Metalurgiczny w skład, którego wchodziły: Wydział Spiekalni, Fabryka Kwasu Siarkowego, Wydział Pieca Szybowego i Wydział Rafinerii Ołowiu;

1979

W 1979 roku – zakończono drugi etap budowy Huty: II Kompleks Metalurgiczny, który składał się z II Spiekalni i Fabryki Kwasu Siarkowego oraz II Pieca Szybowego. Tym samym zakończono kompleksową budowę zakładu;

1985-1989

W latach 1985-1989 – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” była zakładem przedsiębiorstwa wielozakładowego pod nazwą „Górniczo-Hutniczy Kombinat Metali Niezależnych w Katowicach”;

1997-1999

W latach 1997-1999 – zrealizowano inwestycję pn. „Budowa Oddziału Rafinacji Cynku”, w efekcie Huta zapewniła produkcję cynku o jakości w pełni odpowiadającej wymaganiom Unii Europejskiej;

1998

Styczeń 1998 rok – Huta uzyskała Certyfikat Systemu Jakości zgodny z PN ISO – 9002, przedłużony audytem recertyfikującym;

2008

W 2008 roku – uruchomiono instalację do odsiarczania gazów z maszyny spiekalniczej, umożliwiającą przerób materiałów wsadowych tlenkowych i odpadowych;

2010

Wrzesień 2010 roku – Huta dołączyła do Grupy Kapitałowej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.;

2012

11 grudnia 2012 roku – Stalprodukt S.A. stał się właścicielem Grupy Kapitałowej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.;, do której należy Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.;

2015

26 czerwca 2015 roku – otwarcie rozbudowanej o trzy kolumny rektyfikacyjne Oddziału Rektyfikacji Cynku, co pozwoliło na zwiększenie możliwości przerobu odpadów niebezpiecznych;

2016

W 2016 roku zakończono budowę nowych przewodów w kominie 120m do oddzielnego wyprowadzania gazów z fabryki kwasu siarkowego i układu odsiarczania metodą wapniakową;

2017

11 maja 2017 roku – oddanie do eksploatacji nowo wybudowanej instalacji neutralizacji i odtalowania ścieków, inwestycji wartej ok. 26,5 mln zł.

2018

23 października 2018 roku – jubileusz 50-lecia wytopu pierwszego cynku w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”;