Huta pracodawcą przyjaznym pracownikom

Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A. – Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Huta Cynku Miasteczko Śląskie otrzymała prestiżowe wyróżnienie w jubileuszowej,  X edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Przyznanie nagrody zaświadcza, że zakład w najwyższym stopniu dba nie tylko o podstawowe prawa pracownicze, ale także potrafi zapewnić szczególną atmosferę dialogu i wzajemnego szacunku pomiędzy pracownikami a Zarządem. 

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” to wyróżnienie przyznawane przez Związek Zawodowy „Solidarność” pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Prezes Zarządu Huty Cynku Miasteczko Śląskie, Dyrektor Naczelny Pan Mirosław Indyka odebrał nagrodę w dniu 26 lutego 2018 r. z rąk Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Pana Piotra Dudę podczas uroczystej Gali w Pałacu Prezydenckim.

Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A od lat kładzie szczególny nacisk na kwestię otwartego dialogu społecznego, stabilnych warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokonywane na terenie zakładu liczne inwestycje nie tylko zwiększają bezpieczeństwo ekologiczne procesu produkcji, ale przede wszystkim poprawiają komfort i bezpieczeństwo pracowników. Dodatkowo, zgodnie z wymogami tego prestiżowego wyróżnienia, Huta Cynku Miasteczko Śląskie szczególną uwagę przykłada do kwestii socjalnych w odniesieniu do swoich pracowników, co w praktyce oznacza nie tylko zatrudnianie ich w oparciu o stabilne umowy o pracę, ale także zapewnienie szerokiego programu profilaktyki zdrowotnej, finansowanej przez pracodawcę prywatnej opieki medycznej, zajęć sportowych, oraz innych, licznych pozapłacowych benefitów pracowniczych.

RELACJA FILMOWA: