Kontakt

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna
ul. Hutnicza 17
42-610 Miasteczko Śląskie

www.hcm.com.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach;
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000197025
Regon: 000026927
NIP: 645-000-59-34

nr BDO 000013911

Wysokość kapitału zakładowego: 79 000 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 79 000 000 zł

Adres do e-Doręczeń dla Spółki to: AE:PL-52887-68420-WAGEC-24

Centrala

Tel. +48 32 2888 444

lub tel. + 48 32 20 82 000

Przy wykorzystaniu ww. numeru istnieje możliwość bezpośredniego zadzwonienia z zewnątrz na numer wewnętrzny Spółki (pomijając centralę), wystarczy wstawić numer wewnętrzny na 3 ostatnich cyfrach: np. (32) 20 82 950 – to bezpośrednie połączenie na numer wewnętrzny 950 – Sekretariat Zarządu.

E-mail: hcm@hcm.com.pl

Dział Sprzedaży

Tel. +48 32 2888 573
Sprzedaż: sprzedaz@hcm.com.pl
Odbiory: odbiory@hcm.com.pl

Dział Zaopatrzenia Surowcowego

Tel. +48 32 3830 840
Zakupy: zakupy@hcm.com.pl
Dostawy: dostawy@hcm.com.pl

Kontakt mailowy z pozostałymi działami:

Biuro Zarządu Huty

zarzad@hcm.com.pl

Dział Informatyki

informatyka@hcm.com.pl

Dział Kadr i Szkolenia

kadry@hcm.com.pl

Skrzynka odbiorcza CV

rekrutacja@hcm.com.pl

Dział Księgowości

ksiegowosc@hcm.com.pl

Dział Ochrony Środowiska

dos@hcm.com.pl

Dział Kontroli Jakości

dkj@hcm.com.pl

Dział Inwestycji

inwestycje@hcm.com.pl

hcn-foto-1