Rada nadzorcza

Władze

19 czerwca 2023 r. rozpoczęła się VIII kadencja Rady Nadzorczej, w skład której wchodzą:

Bogusław OCHAB

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Ochab jest absolwentem dwóch wydziałów Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1983 r.) oraz Wydziału Górniczego (1990 r.). Od 1983 r. związany z Zakładami Górniczo – Hutniczymi „Bolesław”. Od roku 1994 jest osobą pełniącą funkcję kierowniczą. W okresie 1994 – 2004 zarządzał jednoosobowo, natomiast od roku 2004 do chwili obecnej kieruje spółką ZGH „Bolesław” S.A.  jako Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny.

Od czerwca 2011 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Piotr JANECZEK

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2015 roku ukończył studia I stopnia na trzech specjalizacjach: Finanse Przedsiębiorstwa, Bankowość i Międzynarodowe Rynki Finansowe oraz Warwick Business School, gdzie w 2020 roku zdobył tytuł magistra na kierunku MSc Finance. Posiadacz dodatkowych kompetencji z zakresu finansów, w tym CIMA CBA czy zdanego II poziomu CFA. Zawodowo związany z sektorem finansowym od 2017 roku.

Marek ŚCIĄŻKO

Sekretarz Rady Nadzorczej

Od 2010 r. jest prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pracując na Wydziale Energetyki i Paliw, a obecnie w Centrum Energetyki AGH. Zajmuje się technologiami usuwania dwutlenku węgla, produkcją i wykorzystaniem wodoru, efektywnością energetyczną w przemyśle.

Od 1975 r. do 2020 r. pracował w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) w Zabrzu kolejno na stanowiskach asystenta, st. asystenta, adiunkta, dyrektora instytutu (1991-2013).

Był członkiem Rady Nadzorczej energetycznej spółki giełdowej Tauron Polska Energia (2008-2015) i w Grupie Kapitałowej PGE (2015-2016). W latach 2019-2020 był przewodniczącym Rady Nadzorczej JSW Innowacje. W latach 2014-2020 był członkiem Rady Nadzorczej KIC Innoenergy, spółki EU finansującej rozwój innowacji w obszarze energii. Jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN.

Jest członkiem Komitetu sterującego programu „Nowe technologie w zakresie energii” finansowanego przez NCBiR. W czerwcu 2021 r. został powołany przez Prezydenta RP na członka Narodowej Rady Rozwoju – Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych.

Jest współautorem 56 patentów krajowych i zagranicznych.

Od 2019 r. jest doradcą zarządu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w obszarze restrukturyzacji zakładu do gospodarki niskoemisyjnej.

W październiku 2023 r. został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w skład Rady Nadzorczej Spółki.

zarzad_spolki_2
Zarząd spółki
rada_nadzorcza_2
Rada nadzorcza