Zarząd spółki

Władze

Działalnością Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. kieruje Zarząd Spółki w składzie:

Arkadiusz MAŃKA
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Absolwent Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności Ekonomika i Organizacja Górnictwa. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Ekonomiki i Zarządzania Firmami w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Fundusze Unii Europejskiej: Pozyskiwanie i Rozliczanie w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wpisany na listę kandydatów do rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Posiada tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego.

Po ukończeniu studiów stacjonarnych rozpoczął pracę w ZGH „Bolesław”, gdzie pracował, kolejno na stanowiskach niższego, średniego i wyższego dozoru górniczego. W latach 2009 – 2011 pełnił funkcję Kierownika Działu Inwestycji i Remontów Górniczych, a od 2011 Dyrektora Zakupów.

W kwietniu 2023 roku został powołany przez Radę Nadzorczą Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Rozwoju, a następnie w czerwcu 2023 r. powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego.

Marek DROSIK
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Tarnogórzanin od urodzenia. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego (wówczas jeszcze Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, o specjalności Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne.

Od początku kariery zawodowej związany z Hutą Cynku Miasteczko Śląskie, wtedy jeszcze przedsiębiorstwem państwowym. Pracę rozpoczął jako referent w Dziale Sprzedaży, przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego w Dziale Sprzedaży, Dziale Zaopatrzenia i ostatecznie połączonym Dziale Handlowym. Od 2005 roku Główny Specjalista ds. Handlowych, a od roku 2006 Dyrektor Handlowy. Po wejściu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. do Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. objął w roku 2012 stanowisko Dyrektora Handlowego również w ZGH „Bolesław” S.A. W tym samym roku – 2012, jako pierwszy Polak w historii, otrzymał nominację Członka Komitetu Ołowiu i Cynku przy Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), którą to funkcję pełnił przez trzy kadencje, do roku 2021.

„Praca w HCM SA, obecnie jedynej hucie ISP na świecie poza Azją oraz będącej częścią GK ZGH „Bolesław” S.A., łączącej niemal wszystkie dostępne technologie produkcji cynku, jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem i powodem do dumy”.

W październiku 2023 r. został przez Radę Nadzorczą Spółki powołany na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Handlowych.

Dnia 30 października 2023 r. wprowadzone w życie zostało Zarządzenie nr 21 dotyczące schematu struktury organizacyjnej w HCM S.A. Aktualny schemat prezentuje się następująco:

zarzad_spolki_2
Zarząd spółki
rada_nadzorcza_2
Rada nadzorcza