Dla Akcjonariuszy

Informacje o spółce

Firma: Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna
Siedziba: Miasteczko Śląskie
Adres: 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Hutnicza 17
Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000197025
NIP: 6450005934
REGON: 000026927
Kapitał zakładowy: 79.000.000,00 zł w całości pokryty
Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy: Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31–545 Kraków, ul. Mogilska 65, KRS 0000033118

OGŁOSZENIA
DOKUMENTY DO POBRANIA
FORMULARZ KONTAKTOWY