CSR

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. posiada misję, która wiąże cele biznesowe z poszanowaniem zasad odpowiedzialności biznesu.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu CSR na lata 2022-2026 jest kontynuacją działań podejmowanych w poprzednim okresie, który obejmowała Strategia CSR na lata 2017-2020. Większość działań zaplanowanych w Strategii na lata 2017-2020 została wdrożona z sukcesem i będzie kontynuowana w kolejnych okresach. W ramach Strategii wdrożono Kodeks Etyki oraz Polityki Antykorupcyjnej, co pozytywnie wpływa na przejrzystość działań ekonomicznych Spółki.

Strategia CSR opiera się na wieloletnich doświadczeniach Spółki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz na Strategicznym Planie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”. Odniesieniem praktycznym dla Strategii CSR są także zapisy zawarte w Normie Międzynarodowej ISO 26000, dotyczącej społecznej odpowiedzialności.

W ramach „Strategii Odpowiedzialności Biznesu na lata 2022-2026”, Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. szczególnie skupi swoją uwagę na czterech obszarach:

OCHRONA
ŚRODOWISKA

 • minimalizowanie oddziaływania zakładu na środowisko naturalne
 • odpowiedzialna polityka emisji CO2,
 • ograniczanie zużywania zasobów naturalnych
 • budowanie wrażliwości ekologicznej pracowników i społeczności lokalnej

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

 • wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego
 • troska o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Miasteczka Śląskiego
 • rozwijanie dialogu ze społecznością lokalną

Ład
organizacyjny

 • promowanie wartości firmy w relacjach z interesariuszami
 • rozwijanie efektywnej komunikacji spółki

Relacje
publiczne

 • umacnianie pozytywnego wizerunku spółki
 • budowanie wizerunku firmy nowoczesnej i innowacyjnej
drzewo-ikonki