Wspieramy

Jednym z celów Zarządu Spółki Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. – poza sprawnym funkcjonowaniem zakładu, zarówno w aspekcie technologicznym, ekonomicznym jak i ekologicznym – jest wspieranie lokalnej społeczności na wielu płaszczyznach.

Spółka od wielu lat dofinansowuje przedsięwzięcia, które przynoszą mieszkańcom określone korzyści, które zapewniają rozrywkę, możliwości dalszego rozwoju czy dostęp do nowoczesnej medycyny. Tylko w latach 2012-2017 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przekazała darowizny o łącznej kwocie blisko 500.000 zł.
Wsparcie – z myślą o dobru społecznym – otrzymały m.in. placówki edukacyjne, ośrodki medyczne, jednostki straży pożarnej, ośrodki kultury czy różnego rodzaju fundacje. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, które wspierane są przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Ponadto m.in.:

  • Społeczne Stowarzyszenie Chirurgii Oka w Tarnowskich Górach,
  • Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Miasteczku Śląskim,
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowskich Górach,
  • Fundacja Abiel w Tarnowskich Górach,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miasteczku Śląskim – Żyglinie,
  • Kościół św. Katarzyny w Lasowicach.