Prace badawczo-rozwojowe

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. prowadzi szereg programów badawczo-rozwojowych

 

Program:
Innowacyjna Technologia odzysku germanu ze stopu polimetalicznego  powstającego w procesie rektyfikacji cynku.

Realizacja:
10.2021 – 12.2023

Opis programu:

Uprzejmie informujemy, że Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  na wsparcie prowadzenia prac (B+R) przez przedsiębiorstwa w ramach Poddziałania 1.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł zadania: Innowacyjna Technologia odzysku germanu ze stopu polimetalicznego  powstającego w procesie  rektyfikacji cynku”

Projekt stanowi kompilację innowacji procesowej z produktową dotyczącą odzysku germanu ze stopu polimetalicznego, powstającego w procesie dogłębnego oczyszczania cynku prowadzonego w HCM S.A.

Produktem końcowym będzie handlowy koncentrat germanu, surowca uznanego przez UE i USA za krytyczny dla gospodarki światowej ze względu na ograniczone zasoby (Ge nie jest odzyskiwany w UE ze źródeł pierwotnych, a roczny import do UE szacuje się na około 35 ton) i zastosowanie w kluczowych sektorach gospodarki.

Projekt opiera się na zastosowaniu hydrometalurgicznych metod odzysku, które obecnie nie są szeroko stosowane w HCM S.A.

W porównaniu do dominujących w hucie metod pirometalurgicznych, są one mniej energochłonne i bardziej przyjazne dla środowiska.

Projekt ten zostanie przeprowadzony przez zespół pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  we współpracy z podwykonawcą – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych z Gliwic.

***

Poniżej prezentujemy programy realizowane przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na przestrzeni ostatnich kilku lat.