Program:
Efektywna generacja energii elektrycznej z hutniczych gazów odpadowych

Realizacja:
04.2017 – 03.2019

Opis programu:

Uprzejmie informujemy, że Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” uzyskała dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  na wsparcie prowadzenia prac (B+R) przez przedsiębiorstwa w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: INNOSTAL.

Tytuł zadania: „Efektywna generacja energii elektrycznej z hutniczych gazów odpadowych z ograniczeniem emisji jonów chloru do środowiska”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii generacji energii elektrycznej z hutniczych gazów odpadowych z jednoczesnym ograniczeniem emisji jonów chloru w ściekach.

Prace prowadzone będą dwutorowo: w zakresie generacji energii elektrycznej z gazu poredukcyjnego i w zakresie ograniczenia emisji jonów chloru w ściekach. W obu zagadnieniach przeprowadzone zostaną badania  przemysłowe i prace rozwojowe.

Projekt zostanie przeprowadzony przez zespół pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A we współpracy z podwykonawcą Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

 

 

W nawiązaniu do realizowanego Projektu pn. ”Efektywna generacja energii elektrycznej z hutniczych gazów odpadowych z ograniczeniem emisji jonów chloru do środowiska” informujemy o jego zakończeniu. Poniżej formalna informacja z NCBiR o jego zakończeniu.

INFORMACJA NCBR

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęto prace związane z procedurą trwałości projektu w aspekcie jego realizacji w części ściekowej i już przystąpiliśmy do wyłonienia generalnego wykonawcy rozwiązania opracowanego w ramach projektu.