Z okazji Hutniczego Święta, przypadającego 4 maja,

Pracownikom naszej Spółki i Grupy Kapitałowej ZGH Bolesław

Ich Rodzinom, wszystkim Hutnikom składamy życzenia szczęścia oraz wielkiej pomyślności,

a także wytrwałości i energii w dążeniu do celów.

Niech święty Florian czuwa nad Wami!