Program:
Opracowanie systemów wspomagania wybranych aspektów technologii produkcji cynku i ołowiu

Realizacja:
04.2017 – 03.2020

Opis programu:

Uprzejmie informujemy, że Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” uzyskała dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  na wsparcie prowadzenia prac (B+R) przez przedsiębiorstwa w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: INNOSTAL.

Tytuł zadania: „Opracowanie systemów wspomagania wybranych aspektów technologii produkcji cynku i ołowiu w piecu szybowym w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie z wykorzystaniem modelowania procesowego”.

Analizując aktualną, dynamicznie zmieniającą się sytuację Huty Cynku a także historię rozwoju pieców szybowych oraz efekty uzyskane w jego wyniku należy stwierdzić, że konieczne jest podjęcie działań nad poprawą szeroko podjętej efektywności pracy pieca szybowego produkującego cynk i ołów. Działania takie pozwolą na znaczne  obniżenie kosztów produkcji cynku i ołowiu oraz będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Celem projektu jest skonstruowanie komputerowego systemu wspomagania technologii produkcji cynku i ołowiu dostosowanego do możliwości i potrzeb Huty Cynku w Miasteczku Śląskim. Projekt ten zostanie przeprowadzony przez zespół pracowników ”Huty Cynku Miasteczko Śląskie S.A  we współpracy z podwykonawcą  Akademią Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

 

W nawiązaniu do realizowanego Projektu pn. ”Opracowanie systemów wspomagania wybranych aspektów technologii produkcji cynku i ołowiu w piecu szybowym w Hucie Cynku  Miasteczko Ślaskie z wykorzystaniem modelowania procesowego”  informujemy o jego zakończeniu.

Informacja  NCBiR o uznaniu projektu za zrealizowany.