Miasteczko Śląskie, dnia 17 sierpnia 2017 r.
DF-FPZ-0009-89/SL/2017

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Oprawa łożyskowa kruszarki zębatej wyk. wg. dokumentacji technicznej – wersja odlewnicza lub spawana, 2 szt.

Huta nie posiada modelu odlewniczego opraw łożyskowych.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744 tel. kom. 502 590 937,
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją (na gotowo) oraz wolny od wad prawnych.
– wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności,

świadectwo kontroli jakości, wyniki z badań spoin miejsc spawanych jeśli takie miejsca występują, kartę pomiarową z wynikami wymiarów tolerowanych.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  2. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  3. termin dostawy,
  4. warunki gwarancji,
  5. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 29.08.2017r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia

Załączniki: