MISTRZ w Wydziale Elektro – Automatyki

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ulicy Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie poszukuje kandydata na stanowisko:

MISTRZ w Wydziale Elektro – Automatyki

Do zakresu obowiązków na ww. stanowisku należy m.in.:

 • koordynacja pracy zespołu utrzymania ruchu obiektów technologicznych w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiS,
 • analiza stanów awaryjnych ww. instalacji,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej dla nadzorowanych obiektów technologicznych w zakresie elektrycznym i automatyki,
 • kierowanie pracą zespołu utrzymania ruchu w zakresie usuwania awarii urządzeń i sieci elektrycznych oraz instalacji AKPiS, przeglądów bieżących i okresowych,
 • prowadzenie planowej gospodarki remontowej podległych urządzeń wraz z zabezpieczeniem materiałów do jej wykonania.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w specjalności automatyka i robotyka, elektrotechnika lub pokrewnej,
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru – elektryczne do 1 kV,
 • znajomość metrologii pomiarów elektrycznych, pomiarów elektrycznych wielkości nieelektrycznych,
 • znajomość instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiS.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • samodzielność i dociekliwość,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność analizy i syntezy danych,
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, pełny etat,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody i dodatki),
 • nagrodę roczną,
 • bogaty pakiet socjalny – wczasy pod gruszą, zapomogi, świadczenia świąteczne dla pracowników oraz ich dzieci, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wycieczek, dofinansowanie kart sportowych, wyjazdy letnie dla rodzin pracowników,
 • opiekę medyczną – szybki dostęp do ponad 30 specjalistów, badania w pakiecie,
 • ubezpieczenie lekowe – dofinansowanie do 80% do leków na receptę,
 • możliwość uzyskania pożyczki bez oprocentowania w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • kursy językowe,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji – dofinansowanie do studiów, możliwość udziału w organizowanych przez pracodawcę kursach i szkoleniach,
 • możliwość przynależności do organizacji związkowych, które reprezentują prawa
  i interesy pracowników,
 • pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@hcm.com.pl

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: mistrz.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przekazanie dokumentów rekrutacyjnych stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym CV, liście motywacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zgoda ta obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (np. zdjęcie, adres zamieszkania, zainteresowania).

Jeżeli w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych zawarte zostały szczególne kategorie danych osobowych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacja o stanie zdrowia, rodziny, informacja o niepełnosprawności) oraz/lub wyraża Pan/Pani chęć udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w CV następujących oświadczeń:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od wyrażenia zgody.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/em w CV oraz innych załączonych do niego dokumentach.”