Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Szanowni Państwo,

poniżej decyzja uwarunkowań środowiskowych dla „Budowy nowego budynku kotłowni wyposażonego w nowy kocioł gazowy o mocy cieplnej 7,0 MWt wraz z terenem utwardzonym, drogami dojazdowymi, nowym kominem, instalacją dwóch podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej oraz instalacją zbiorników buforowych dla gazu poredukcyjnego wraz z wentylatorami na terenie zakładu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z przyłączeniami instalacji gazowej, instalacji gazu poredukcyjnego, instalacji ciepłowniczej, instalacji elektrycznej, kanalizacji przemysłowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej”