Inwestycja:
Rozbudowa instalacji do odzysku odpadów cynkowych o trzy dodatkowe kolumny redestylacyjnej.

Realizacja:
2011-2015

Koszt:
54 872 878,28 PLN

Opis inwestycji:

Projekt dotyczył rozbudowy Oddziału Rektyfikacji Cynku. W ramach inwestycji wykonano kompleksową instalację, składającą się z trzech kolumn RPb, pieca wraz z instalacjami, budynkami, a także infrastrukturą. Rozbudowa ORC była możliwa dzięki uzyskanej pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sięgającej 75 proc. wartości projektu. Dzięki zrealizowanej inwestycji zwiększono przerób odpadów cynkowych, a także produkcję wysokogatunkowego cynku.

Galeria zdjęć: