Inwestycja:
Budowa instalacji neutralizacji i odtalowania ścieków.

Realizacja:
2013 – 2017

Koszt:
26 500 000,00 PLN

Opis inwestycji:

Budowa instalacji neutralizacji i odtalowania ścieków podzielona została na II etapy, same roboty potrwały niespełna rok. Nowa instalacja pozwala na zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych, a więc pozbawionych szkodliwych substancji typu tal czy kadm. Ponadto hermetyzacja instalacji pozwala na wyeliminowanie niezorganizowanej emisji pyłowo-gazowej oraz eliminację zagrożenia wycieków ścieków przemysłowych do gruntu podczas czyszczenia osadników radialnych. Realizacja tego projektu znacząco wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. 80 proc. środków na inwestycję pozyskała w formie pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Galeria zdjęć: