Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ulicy Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie

poszukuje kandydata na stanowisko:

ELEKTROAUTOMATYK

Do zakresu obowiązków na ww. stanowisku należy m.in.:

 • konserwacja, naprawy, przeglądy, diagnostyka aparatów i maszyn elektrycznych, urządzeń stacyjnych i linii zasilających oraz układów pomiarowych;
 • analiza stanów awaryjnych i wyników pomiarów kontrolnych ww.;
 • utrzymanie w sprawności technicznej podległych urządzeń i instalacji elektrycznych AKPiS;
 • kontrola, diagnostyka, konfiguracja, przeprowadzanie prób urządzeń, instalacji, aparatów elektrycznych eksploatowanych, remontowanych oraz nowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne – elektryk, automatyk,
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, montażu, konserwacji, remontów, pomiarów do 1 kV,
 • znajomość w zakresie podstawowym metrologii pomiarów elektrycznych, pomiarów elektrycznych wielkości nieelektrycznych,
 • podstawowa znajomość instalacji elektrycznych i AKPiS,
 • znajomość w zakresie eksploatacji instalacji i maszyn elektrycznych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • skrupulatność,
 • umiejętność syntezy i analizy danych,
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, pełny etat;
 • wynagrodzenie brutto od 5620 zł do 7710 zł (wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagroda hutnika, dodatki);
 • pracę w systemie czterobrygadowym (zgodnie z harmonogramem);
 • bogaty pakiet socjalny – wczasy pod gruszą, zapomogi, świadczenia świąteczne dla pracowników oraz ich dzieci, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wycieczek, dofinansowanie kart sportowych, wczasy dla pracowników i ich rodzin;
 • opiekę medyczną – szybki dostęp do ponad 30 specjalistów, badania w pakiecie;
 • ubezpieczenie lekowe – dofinansowanie do 80% do leków na receptę;
 • możliwość uzyskania pożyczki bez oprocentowania w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • kursy językowe;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji – dofinansowanie do studiów, możliwość udziału w organizowanych przez pracodawcę kursach i szkoleniach;
 • możliwość przynależności do organizacji związkowych, które reprezentują prawa
  i interesy pracowników;
 • pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: rekrutacja@hcm.com.pl

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: elektroautomatyk.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przekazanie dokumentów rekrutacyjnych stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym CV, liście motywacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zgoda ta obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (np. zdjęcie, adres zamieszkania, zainteresowania).

Jeżeli w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych zawarte zostały szczególne kategorie danych osobowych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacja o stanie zdrowia, rodziny, informacja o niepełnosprawności) oraz/lub wyraża Pan/Pani chęć udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w CV następujących oświadczeń:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od wyrażenia zgody.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/em w CV oraz innych załączonych do niego dokumentach.”