Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie na wniosek podejmującego realizację przedsięwzięcia Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. z siedzibą przy ul. Hutniczej 17 w Miasteczku Śląskim w dniu 07.07.2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: M.6220.4.2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont komina stalowego na wydziale PSP o wysokości +36,70m na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej”.

Treść decyzji znajduje się poniżej.