Wyniki konkursu plastycznego z okazji Dnia Hutnika

Znamy już laureatów Konkursu plastycznego z okazji Dnia Hutnika!

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim dzieciom za udział i gratulujemy zwycięzcom!

Z powodu dużej liczby prac od przedszkolaków, oprócz nagrodzenia pierwszych trzech miejsc, zdecydowaliśmy przyznać w tej kategorii cztery wyróżnienia.

Lista laureatów z kategorii „przedszkole”:

🔸 1. miejsce: Nikodem Gulba

🔸 2. miejsce: Filip Jakubowski

🔸 3. miejsce: Julia Nowak

Wyróżnienia:

🔸 Emilia Banasz
🔸 Hanna Gwóźdź
🔸 Katarzyna Augustyniok
🔸 Zuzanna Bańczyk

Lista laureatów z kategorii „klasy 1-3”:

🔸 1. miejsce: Hanna Skrobek

🔸 2. miejsce: Karol Banasz

🔸 3. miejsce: Bruno Matyl

Zapraszamy rodziców wymienionych dzieci po odbiór nagród do Sekretariatu Zarządu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ul. Hutniczej 17, od 19 maja  w godzinach pracy sekretariatu (7:00 – 15:00). Rodziców pozostałych dzieci zapraszamy po odbiór nagród pocieszenia.

Nagrodzone i wyróżnione prace:

Kategoria przedszkolna:

I miejsce – Nikodem:

II miejsce – Filip:

III miejsce – Julia:

Kategoria klas 1-3:

I miejsce – Hanna:

II miejsce – Karol:

III miejsce – Bruno:

Wyróżnienia:

Emilia:

Hanna:

Katarzyna:

Zuzanna: