Wydarzyło się w maju…. – czyli KALENDARIUM

Maj to miesiąc wyjątkowy dla branży hutniczej. 4 maja obchodzimy imieniny św. Floriana – patrona zawodów związanych z ogniem: hutników, strażaków, piekarzy.  W związku ze świętem Dnia Hutnika maj obfituje w uroczyste wydarzenia, uroczystości oraz karczmy piwne, na których podsumowuje się miniony rok oraz nagradza zasłużonych pracowników.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia związanych z Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., które miały miejsce w maju:

  • maj 1959 – podpisanie umowy pomiędzy ZGHMN i Centrozapem na zapoznanie się przez polskich specjalistów z procesem pieca szybowego, z uwagi na zamiar zakupu licencji angielskiej (licencję zakupiono w grudniu 1959),
  • maj 1961 – następuje wyrąb lasu, budowa dróg dojazdowych oraz niwelowanie i grodzenie terenu,
  • 3 maja 1981 – na terenie Huty odbyła się uroczystość religijna na której dokonano poświecenia sztandaru Solidarności oraz figury św. Floriana ufundowanych ze składek załogi,
  • 11 maja 2017W towarzystwie m.in. przedstawicieli grupy kapitałowej Stalprodukt S.A., władz samorządowych oraz zaproszonych gości oddano do eksploatacji instalację neutralizacji i odtalowania ścieków w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  Inwestycja była warta 26,5 mln zł,
  • 11 maja 2017  – Odsłonięcie nowego znaku firmowego Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Zapraszamy również laureatów oraz osoby biorące udział w konkursie plastycznym do odbioru nagród i upominków w sekretariacie Huty (w godzinach 7 – 15).