Współpraca Huty z Wieloprofilowym Zespołem Szkół i Centrum Kształcenia Ustawicznego

W dniu 21 marca br. w auli Wieloprofilowego Zespołu Szkół mieszczącego się w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6, w ramach obchodów Święta Szkoły, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Hutą Cynku Miasteczko Śląskie a Wieloprofilowym Zespołem Szkół oraz Centrum  Kształcenia Ustawicznego. Dokument podpisali: Prezes Zarządu Huty -Dyrektor Naczelny Mirosław Indyka oraz dyrektor WZS Jerzy Janowski i  dyrektor CKU Wojciech Łempcki.

Porozumienie reguluje dotychczasową, owocną współpracę pomiędzy podmiotami, w szczególności w zakresie kształcenia, orientacji prezawodowej, doradztwa zawodowego oraz praktyk zawodowych. Celem współpracy jest stworzenie uczniom i absolwentom szkoły szerokich perspektyw zawodowych i udoskonalenie ich umiejętności pod kątem tych, które najbardziej cenione są na rynku pracy.

Po uroczystym podpisaniu umowy Prezes Huty Cynku Miasteczko Śląskie Mirosław Indyka zachęcał młodzież do wiązania swojej zawodowej przyszłości z hutnictwem, podkreślając zalety praktycznych umiejętności, które uczniowie będą mogli zdobyć w ramach tego programu kształcenia. Prezes podkreślił rolę zakładu jako największego pracodawcy w regionie, a także zaprosił uczniów na zbliżające się obchody 50-lecia jubileuszu pierwszego wytopu ołowiu i cynku .

Na zakończenie Prezes HCM S.A dokonał wpisu do księgi pamiątkowej szkoły.