Wsparcie dla poszkodowanych w pożarze w Miasteczku Śląskim

Zarząd Spółki udzielił rzeczowego wsparcia rodzinie mieszkającej w Miasteczku Śląskim, która w wyniku pożaru domu utraciła część swojego majątku. Rodzinie dotkniętej pożarem przekazano artykuły gospodarstwa domowego,środki czystości oraz rzeczy niezbędne do życia.

Poszkodowanym składamy wyrazy współczucia oraz życzymy jak najszybszego przezwyciężenia powstałych strat.