Wizyta samorządowców w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

W dniu 31 marca 2022 wizytę w naszym zakładzie złożyła delegacja pracowników Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim oraz przedstawiciele gmin współpracujących z naszą gminą, tj. Chełm Śląski, Pszów, Marklowice, Imielin.

Wśród zaproszonych gości znalazł się Burmistrz Miasteczka Śląskiego Pan Michał Skrzydło oraz jego zastępca Pan Łukasz Kowalkowski.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Huty Cynku Pan Mirosław Indyka. W trakcie swojego przemówienia przedstawił działalność produkcyjną Huty, planowane i zrealizowane inwestycje. Szczególny nacisk położył na prezentację projektów i inwestycji proekologicznych, takich jak farma fotowoltaiczna o mocy 5 MW, technologia wodorowa czy proces odzysku gazów poprodukcyjnych.

Kolejne przemówienie należało do Burmistrza Miasta. Pan Michał Skrzydło podsumował wieloletnią współpracę z HCM SA oraz korzyści płynące dla miasta i mieszkańców.

Po obejrzeniu filmu promocyjnego zaproszeni goście udali się na zwiedzanie zakładu.