Tegoroczne spotkanie wigilijne dla kadry kierowniczej  Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. odbyło się 22 grudnia w sali Barbara Centrum Konferencyjnego „Koral” w Miasteczku Śląskim.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim – ks. Marcin Królik oraz  Burmistrz Miasteczka Śląskiego – Michał Skrzydło.

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Mirosław Indyka podsumował ostatnie trzy trudne lata, na których piętno odbiła pandemia Covid-19 oraz wybuch wojny na Ukrainie, co przełożyło się na ceny paliw i energii. Jednakże obecna sytuacja oraz zatwierdzenie programów wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych pozwala z nadzieją patrzeć na rok 2023. Na koniec podziękował zgromadzonym pracownikom Huty za wkład i zaangażowanie w wykonywaną pracę w minionym roku oraz życzył wszystkim spokojnych, zdrowych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze, oraz dużo wytrwałości i radości w nadchodzącym Nowym Roku.

Ksiądz Marcin Królik,w Miasteczku Śląskim wygłosił okolicznościowe Słowo Boże oraz poświęcił wigilijne opłatki. Do życzeń dołączył się również Burmistrz – Michał Skrzydło.

Na koniec wszyscy zgromadzeni goście odśpiewali wspólnie kolędę Przybieżeli do Betlejem.