Uroczyste oddanie do użytku instalacji odpylania namiarowni na wydziale PSP.

30 lipca 2021 r. uroczyście oddano do użytku nową inwestycję w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  Przedmiotem inwestycji była modernizacja układu odciągowego wentylacji namiarowni Wydziału PSP.

W uroczystym otwarciu udział wzięli m. in.: Prezes Zarządu HCM Mirosław Indyka, Prezes Zarządu AMK Kraków Piotr Sabiniok, Prezes Zarządu Mostostalu Kielce S.A. Krzysztof Rusiecki oraz Burmistrz Miasteczka Śląskiego Michał Skrzydło.

Instalacja odciągowo – odpylająca obejmuje swym zakresem odciągi pyłów z rejonu spieku oraz koksu.

Zabudowano dwa osobne układy odpylające, jeden dla rejonu spieku oraz drugi dla koksu. Jednostki odpylające znajdują się na zewnątrz budynku namiarowni. Zapylone powietrze z rejonu spieku oraz koksu kierowane jest do poszczególnych kolektorów (koksu, spieku), a następnie na jednostki odpylające.

Układy odpylające dla rejonu spieku i koksu są bliźniacze i składają się z tych samych elementów: wentylatora oraz dwóch filtrów odpylających.

W przypadku awarii jednego z układów odciągowych instalacja   wyposażona jest w przewód łączący oba układu wentylacyjne wraz z przepustnicą. Daje to  możliwość ciągłej pracy układu odciągowego zarówno dla koksu jak i spieku.

Odbiory pyłów z filtrów realizowane są za pomocą przenośników śrubowych. Za pośrednictwem dozowników celkowych materiał przekazywany jest do rękawów załadowczych, a następnie grawitacyjnie kierowany do kontenerów.

Wartość inwestycji wyniosła 10 403 140 zł a zadanie w całości wykonała firma AMK Kraków S.A.