Technologia CCS w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

W dniu 31 stycznia 2023 roku w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. miała miejsce prezentacja profesora Marka Ściążko z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dotycząca metod wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla ze spalin i środowiska.

Jednym z kluczowych i strategicznych celów Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. jest dołączenie do klastra przedsiębiorstw wdrażających strategię CCS. W związku z tym w najbliższych latach planowana jest budowa instalacji wychwytywania CO2. W przypadku Huty będzie to projekt skomplikowany, chociażby ze względu na rozproszenie źródeł emisji dwutlenku węgla. Istotne znaczenie będzie miało również rozmieszczenie infrastruktury m.in. rurociągów oraz hubów przesyłowych oraz sposoby jego magazynowania.

TECHNOLOGIA WYCHWYTU DWUTLENKU WĘGLA – STAN ROZWOJU

Technologie wychwytu i składowania CO2 – CCS (Carbon Capture and Storage) są jedną z kluczowych opcji technicznych pozwalających na pogodzenie występowania nieuchronnych emisji procesowych  w energetyce/przemyśle z budową gospodarki neutralnej klimatycznie i zmniejszenie kosztów emisji CO2 wobec przewidywanego ciągłego wzrostu uprawnień do emisji CO2 i nie przydzielania darmowych uprawnień dla przemysłu. W kraju takim jak  Polska, dla którego pomyślności ekonomicznej kluczowe znaczenie ma industrializacja bazująca na paliwach węglowodorowych, wypracowanie strategii  rozwoju technologii CCUS oraz zainicjowanie krajowych energetyczno-przemysłowych klastrów jej rozwoju wydaje się więc być szczególnie ważne.

W ostatnich latach naukowcy intensywnie szukają nowoczesnych i skutecznych metod wychwytywania i gromadzenia dwutlenku węgla. W Polsce pionierami technologii są cementownie z grupy Lafarge i Heidelberg, którzy wraz z naukowcami z Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza wdrażają pilotażowe programy oczyszczania spalin.

Obecnie budowa i uruchomienie instalacji wychwytywania dwutlenku węgla wiąże się z ogromnymi kosztami, jednakże przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na granty z rządowych programów ochrony środowiska czy też środki pochodzące z Unii Europejskiej. Ponadto w dłuższej perspektywie czasowej koszty wdrożenia i funkcjonowania instalacji będą niższe niż opłaty za emisję jednostek CO2, co pozwala na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Największe na świecie instalacje do wychwytywania i magazynowania CO2 na świecie znajdują się w USA (Petra Nova) i Kanadzie (Boundary Dam). W Polsce pierwsze instalacje mogą powstać w cementowniach należących do grupy Lafarge oraz Heidelberg, w których prace projektowe są na wysokim poziomie zaawansowania.