Stawiamy na kreatywność, czyli Program Pomysłów Pracowniczych – 3 x P

Z początkiem lutego Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. uruchomiła Program Pomysłów Pracowniczych 3 x P.

Celem „Programu Pomysłów Pracowniczych 3xP” jest popularyzacja wynalazczości i kreowanie postaw innowacyjnych pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Inicjatywa kierowana jest do pracowników, którzy wiedzą jak usprawnić funkcjonowanie firmy w różnych obszarach, poprawić efektywność i bezpieczeństwo lub wprowadzić oszczędności. Innowacje, wymagają jednak odpowiedniej kultury organizacji, która im sprzyja. Chcąc zapewnić przestrzeń, w której pracownicy będą mogli otwarcie dzielić się swoimi obserwacjami i pomysłami, postanowiono uruchomić w Spółce Program Pomysłów Pracowniczych.

Przykład idzie z góry, siła płynie z dołu.

Program pomysłów pracowniczych jest doskonałym narzędziem eliminowania ósmego marnotrawstwa ze słynnej listy Taiichiego Ōhno, czyli „niewykorzystanej kreatywności pracowników”.  Programy te nazywane są czasami systemami kaizen, systemami sugestii lub programami projektów racjonalizatorskich.

W 2018 r. będziemy obchodziliśmy 120. rocznicę uruchomienia pierwszego korporacyjnego programu pomysłów pracowniczych. Doszło do tego w firmie Kodak i chociaż niektórzy twierdzili, że stało się to już dwa lata wcześniej, czyli w roku 1896, to niektóre firmy i przed tą datą realizowały samodzielnie podobne inicjatywy. Wśród nich możemy wymienić niemieckie zakłady Kruppa czy szkocką stocznię w Dumbarton, które w sposób zorganizowany zaczęły korzystać z potencjału szeregowych pracowników.

Tablice programu, formularze oraz skrzynki znajdują się na wydziałach oraz w budynku BHP.