Rozpoczęcie prac na budowie Hali produkcji bloków o wadze 2 t.

W sierpniu 2020 r. ruszyły prace związane z nową inwestycją w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  Pierwsze prace przewidują rozbiórkę magazynu silników. Równolegle prowadzone są prace z przenosinami torowiska do Magazynu Surowców i Magazynu Wyrobów Gotowych.

Przypomnijmy, iż 20 maja 2020 roku Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. podpisała z AMK Kraków (spółka zależna Mostostalu Warszawa) umowę na zabudowę linii do produkcji dwutonowych bloków czystego cynku i stopów cynku z aluminium na Wydziale Pieca Szybowego. Termin realizacji wyznaczono na październik 2021 roku a wartość inwestycji wynosi prawie 25 mln zł.