Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu stalowego niewsadowego w ilości około 400 ton.

Złom będzie do odbioru sukcesywnie do dnia 30 września 2022 r.

Złom jest poamortyzacyjny w klasie N-5, N-7, N-10, złom wielkogabarytowy, szyny kolejowe, żeliwo.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

  1. załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego
  2. 100% przedpłata na podstawie faktury proforma jednorazowo za każde odbierane 100 ton

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. cenę za tonę netto (dla poszczególnych klas złomu),
  2. oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać mailem na podane powyżej adresy z dopiskiem „Konkurs ofert złomu stalowego II 2022 r.”

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 8 czerwca 2022 r. do godziny 13.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.