Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu:

 1. Kabli mieszanych – 680 kg
 2. Bloków miedzianych – 1000 kg
 3. Kabla miedzianego w izolacji – 397 kg
 4. Aluminium blachy – 926 kg
 5. Silników elektrycznych – 5960 kg
 6. Łożyskowy – 360 kg
 7. Brązu wióry –  140 kg
 8. Miedzi wióry –  237 kg
 9. Mosiądzu wióry –  38 kg

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 1. Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl
 2. Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 735, e- mail: lkukula@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

 1. załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,
 2. 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. cenę netto (dla poszczególnych pozycji złomu),
 2. oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać na wyżej podane maile z dopiskiem w temacie „Konkurs ofert złom kolorowy”

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 17.05.2023 r.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.