Produkty HCM SA – kwas siarkowy

Huta oprócz głównych produktów (cynk i jego stopy, ołów) w ofercie posiada również kwas siarkowy H2SO4, będący produktem ubocznym z procesu odsiarczania spalin.

Kwas siarkowy dostarczany przez HCM SA znajduje zastosowanie m.in. przy produkcji nawozów sztucznych oraz w przemyśle koksowniczym.

Kwas siarkowy produkowany jest wyłącznie podczas kampanii siarczkowych (w oparciu o pierwotne koncentraty cynku) na Wydziale Spiekalni – Fabryki Kwasu Siarkowego.

Huta Cynku swoim klientom kwas siarkowy dostarcza wyłącznie w cysternach kolejowych.

Kilka słów na temat zastosowania kwasu siarkowego w koksownictwie znajdziemy na stronie Cezarego Miłosia: https://www.facebook.com/cezarymilosindustrial/