Produkty HCM S.A. – Cynk

Flagowym produktem jaki opuszcza bramy Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. jest cynk.

Do dyspozycji klientów jest dostępny w wielu gatunkach i formach.

Podstawowym produktem jest cynk Z1 ( SHG – Super High Grade ) o zawartości cynku min. 99,995 % cynku.

Na jego bazie powstają również stopy ocynkownicze  odlewnicze ZnAlZamak (z dodatkami innych metali).

Drugim gatunkiem jest cynk Z5 ( GOB – Good Ordinary Brand ) o zawartości cynku min 98,5% cynku.

Cynk Z5 jest wykorzystywany głównie przy produkcji mosiądzu.

Cynk sprzedawany jest w płytkach lub blokach (o różnych wymiarach i wagach).

Kilka informacji o cynku:

 

Łacińska nazwa „Zincum”

Symbol: Zn

Liczba atomowa: 30

Masa atomowa: 65,37

Gęstość względna: 7,1 g/cm3

Temperatura topnienia: 419,5 0C

Temperatura wrzenia: 907 0C

CHARAKTERYSTYKA

Cynk jest plastyczny w temperaturze 100-150 0C; kruchy w temperaturze powyżej 200 0C; rekrystalizuje powyżej 50 0C. W powietrzu wilgotnym utlenia się, pokrywając się zwartą powłoką. Energicznie wiąże się z tlenem. Rozpuszcza się w kwasach organicznych i nieorganicznych.

ZASTOSOWANIE

Cynk i jego stopy znajdują zastosowanie do ocynkowania płaskich wyrobów stalowych, w celu ochrony przed korozją, jako dodatek stopowy przy produkcji mosiądzów. Wyroby walcowane z cynku z dodatkiem tytanu stosowane się do pokryć dachowych. Z cynku pierwotnego produkuje się biel cynkową używaną w przemyśle chemicznym do wytwarzania farb. Cynkowe stopy odlewnicze, których głównym składnikiem uzupełniającym jest aluminium, stosowane są w przemyśle motoryzacyjnym.