Produkcja bloków 2 t w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

13 maja 2022 roku, podczas oficjalnych obchodów Dnia Hutnika uroczyście oddano do użytku halę produkcji bloków cynkowych o wadze 2 ton.

Wstęgę uroczyście przecięli: Mirosław Indyka – Prezes Zarządu HCM S.A., Robert Magdziarz – wicewojewoda śląski oraz Piotr Sabiniok – Prezes Zarządu AMK Kraków, głównego wykonawcy inwestycji.

Wydajność instalacji wynosi ok 130 ton bloków cynku lub stopów dziennie. Jest to o ok 50% więcej niż dotychczasowa instalacja. Globalna ilosć produkowanego cynku nie ulegnie zwiększeniu, zmieni się jedynie ilość oferowanego asortymentu.

W skład instalacji wchodzą m.in.

– dwa piece płomienne

– węzeł odlewniczy z oprzyrządowaniem polepszającym komfort pracy – pompy cynku z napędem elektrycznym (dotychczas stosowano napędy pneumatyczne)

– hydrauliczna wybijarka stożków,

– nowoczesne suwnice.

Nowa inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby klientów i pozwoli zdywersyfikować portfel produktów przedsiębiorstwa, tym samym zwiększyć konkurencyjność na rynku. Obecnie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. oferuje swoim klientom cynk SHG (Z1) oraz powstające na jego bazie stopy w postaci gąsek o wadze 25 kg pakowane w 1 tonowe palety, bloki o wadze 1 tony oraz bloki dwutonowe – poinformował Prezes Zarządu Mirosław Indyka

Zmniejszenie produkcji cynku w gąskach na rzecz bloków o wadze 2 tony ma również aspekt ekologiczny i bezpośredni wpływ na ochronę środowiska, gdyż gąski pakowane są w palety przy pomocy taśm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Zmiana oferowanego asortymentu zmniejszy ilość opakowań wprowadzanych na rynek.

Produkcja cynku w blokach kosztem płytek, tym samym zmniejszenie ilości zakupionej taśmy stalowej i plastikowej niesie również korzyści finansowe dla zakładu. Roczne oszczędności mogą wynieść nawet 100 000 zł.

Ze względu na najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zwiększył się również komfort oraz bezpieczeństwo pracy – na koniec dodał Prezes Indyka.

Przypomnijmy, iż 20 maja 2020 roku Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. podpisała z AMK Kraków (spółka zależna Mostostalu Warszawa) umowę o wartości prawie 25 mln zł. Umowa obejmowała zabudowę linii do produkcji dwutonowych bloków czystego cynku.