Powiatowe rozgrywki Ekonomicznej Gry Symulacyjnej

24 października 2019 w Tarnowskich Górach odbyły się II Powiatowe rozgrywki Ekonomicznej Gry Symulacyjnej „Gra Chłopska”

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. była jednym ze sponsorów nagród dla zwycięzców konkursu. Uczniowie zapoznali się również z perspektywami i możliwościami, jakie wiążą się z pracą w Hucie Cynku.

Pomóc młodym ludziom bardziej świadomie wybrać kierunki kształcenia, by po skończeniu nauki nie rejestrowali się w urzędzie jako bezrobotni – Celem zorganizowania gry Chłopska Szkoła Biznesu było Pomóc młodym ludziom bardziej świadomie wybrać kierunki kształcenia, by po skończeniu nauki nie rejestrowali się w urzędzie jako bezrobotni.
„Rozegrano ją w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, organizowanego w tym roku pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie…”. W przedsięwzięcie zaangażowali się doradcy zawodowi tarnogórskiego powiatowego urzędu pracy we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach i Zespołem Szkół Chemiczno–Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. ” (cyt. Gwarek)