Postęp prac przy budowie hali bloków o wadze 2 ton

Pod koniec października zakończono palowanie terenu oraz wylewanie fundamentów. W listopadzie rozpoczęto budowę konstrukcji szkieletu hali.

20 maja 2020 roku Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. podpisała z AMK Kraków (spółka zależna Mostostalu Warszawa) umowę na zabudowę linii do produkcji dwutonowych bloków czystego cynku i stopów cynku z aluminium na Wydziale Pieca Szybowego. Termin realizacji wyznaczono na październik 2021 roku. Zakładany koszt inwestycji wynosi 25 mln zł.

Postęp prac na dzień:

17 listopada 2020:

15 grudnia 2020:

12 stycznia 2021: