PIROSEUM – Wyniki Konkursu

10 marca 2022 roku w siedzibie Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu studenckiego organizowanego w ramach wzajemnej współpracy pomiędzy Politechniką Śląską Katedrą Teorii, Projektowania i Historii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej a Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Tematem konkursu było „Współczesne hutnictwo – tradycja i nowoczesność: opracowanie projektu koncepcyjnego Centrum Edukacji „Piroseum“ na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  W konkursie wzięli udział studenci I semestru II stopnia studiów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Jury konkursowe w składzie: Mirosław Indyka – Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., Katarzyna Franc – Kierownik Biura Zarządu HCM S.A., Zbigniew Pawlak – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,  Mikołaj Machulik – Prezes SARP Oddział Katowice, dr inż. arch. Jerzy Wojewódka – prof. PŚ Wydział Architektury Politechniki Śląskiej wybrało i przyznało nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie oraz trzy wyróżnienia honorowe (ex aequo).

I miejsce w konkursie zdobył zespół projektowy w składzie:

inż. arch. Paulina Chrószcz

inż. arch. Sara Issakiewicz

pod opieką naukową: dr inż. arch. Karoliny Chodury

Nagroda przyznana za spójną ideę w skali zagospodarowania terenu, architektury i detalu ekspozycji, za konsekwentne prowadzenie ścieżki zwiedzania i utrzymanie industrialnego charakteru obiektu.

II miejsce w konkursie zdobył zespół projektowy w składzie:

inż. arch. Jakub Swoboda

inż. arch. Olga Lipińska

pod opieką naukową: dr inż. arch. Magdaleny Krause

Nagroda przyznana za kompaktowy i uporządkowany układ zewnętrznej przestrzeni ekspozycyjnej w powiązaniu z wnętrzem obiektu.

III miejsce w konkursie zdobył zespół projektowy w składzie:

inż. arch. Krystian Wrona

inż. arch. Paula Jaworek

pod opieką naukową: dr inż. arch. Teresy Adamczyk-Bomersbach

Nagroda przyznana za minimalną i realistyczną ingerencję w istniejącą substancję.

Laureatom konkursu gratulujemy !!!