Otwarcie parkingu przy ZSP nr 2 w Żyglinie

W dniu 21 lipca 2021 Prezes Zarządu Huty Cynku Pan Mirosław Indyka wraz z burmistrzem Miasteczka Śląskiego dokonali uroczystego otwarcia parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Miasteczku Śląskim – Żyglinie.

 

W ramach realizacji „Strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2017 – 2020” w dniu 23 grudnia 2020 r. podpisano uroczyście umowę darowizny pieniężnej na rzecz Miasteczka Śląskiego w kwocie 200.000,00 PLN z przeznaczeniem na budowę parkingu w Żyglinie.

W toku realizacji „Strategii…” Huta Cynku stała się ważnym partnerem inicjatyw mających na celu rozwój gminy Miasteczko Śląskie i gmin sąsiednich podejmując rozliczne działania dla dobra społeczności lokalnej. Spółka jako największy pracodawca w regionie, nie tylko zatrudnia mieszkańców Miasteczka Śląskiego i okolicznych gmin, ale również zapewnia źródło utrzymania wielu rodzinom z całego powiatu tarnogórskiego, wspierając lokalne inicjatywy oraz przyczyniając się do rozwoju lokalnej społeczności.