Ochrona środowiska a efektywność energetyczna w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Współczesne trendy w zakresie ochrony środowiska stawiają przed przemysłem nowe wyzwania. Moda na bycie „eko” oraz „zieloną” produkcję nie ominęła również Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Poprawienie efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym takim jak huta, nieodzownie wiąże się ze zmniejszeniem emisji do otoczenia. Ponadto w ostatnim czasie trendem w produkcji jest  wprowadzanie do układów technologicznych energii odnawialnej.

W związku z powyższym, idąc z duchem czasu, Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. podejmuje w przedmiotowym zakresie następujące działania:

Zmniejszenie emisji do otoczenia poprzez:

  • energetyczne zagospodarowanie gazu poredukcyjnego (poprodukcyjnego),
  • oczyszczanie odprowadzanych ścieków z soli nadmiarowych i odzysk wody do procesu technologicznego.

Obniżenie zużycia energii pierwotnej w procesie technologicznym poprzez:

  • zmniejszenie jednostkowego zużycia koksu,
  • optymalizacja zużycia energii elektrycznej zarówno w części produkcyjnej jak i użytkowej zakładu,
  • ograniczenie zużycia gazu ziemnego do celów technologicznych.

Budowę farmy fotowoltaicznej

  • w Etapie I o mocy 5 MW zasilającej sieć wewnętrzną Huty,
  • w Etapie II o mocy 8 MW.

Realizacja wymienionych działań stanowi w opinii Spółki podstawę dla realizacji celu, którym jest zarówno poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez nieustanne zmniejszanie emisji, jak również dalszy rozwój efektywnego ekonomicznie i ekologicznie zakładu, zdolnego do konkurowania na rynkach krajowych jak i zagranicznych w symbiozie z otoczeniem