Ocena wyrównania gospodarki mineralnej u dzieci narażonych środowiskowo na ołów

W ostatnim czasie w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym „Koral” w Miasteczku Śląskim miała miejsce prezentacja wyników oraz oficjalne odebranie realizacji Projektu naukowego pt. „Ocena wyrównania gospodarki mineralnej u dzieci narażonych środowiskowo na ołów” realizowanego w ramach projektu: „Mechanizmy toksycznego oddziaływania ołowiu na organizm ludzki”.

Projekt naukowy prowadzony przez zespól lekarzy pod kierownictwem pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Sławomira Kasperczyka był realizowany na podstawie zawartego w dniu 1 grudnia 2017 roku porozumienia pomiędzy Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., Gminą Miasteczko Śląskie, Fundacją Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie oraz  Centrum Medycznym „Eko-Prof-Med” Sp. z o.o.,

Prace badawcze były prowadzone w latach 2017 – 2019. Ich celem było uzyskanie aktualnego obrazu stanu narażenia środowiskowego na ołów i kadm w wieku dzieci szkolnym.

Grupę badawczą Projektu stanowiło 130 dzieci w wieku od 8 do 14 lat z terenu miasta Miasteczko Śląskie i okolic. Udział w badaniu był dobrowolny.

Na wstępie każde dziecko zostało przebadane przez lekarza pediatrę oraz przez lekarza psychologa. Dzieciom pobrano krew do badań, na podstawie czego dokonano oceny ich stanu zdrowia, a w przypadkach, kiedy stwierdzano niedobory witaminy D3 bądź innych minerałów włączano suplementację finansowaną ze środków Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Przeprowadzano również rozmowy z rodzicami dzieci.

Wyniki badań uzyskane podczas zrealizowanych prac badawczych zostały opisane we wnioskach sprawozdania końcowego z realizacji Projektu badawczego i posłużą do bieżącego prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci w wieku szkolnym mieszkających w Miasteczku Śląskim i jego okolicach.

Podczas prezentacji wyników prac badawczych przez zespół lekarski na szczególną uwagę zasługiwały następujące wnioski:

  • W przeciwieństwie do osób dorosłych do organizmu dziecka ołów w decydującym stopniu dostaje się drogą pokarmową a nie drogą oddechową
  • Niedobór mikro- i makroelementów oraz nikotynizm i alkoholizm nasilają toksyczne działanie ołowiu, ułatwiając m. in. jego wchłanianie.

Wyniki uzyskane w wyniku realizacji Projektu badawczego potwierdzają, że poziom higieny, częste mycie rąk przez dzieci, a także zdrowe i pełnowartościowe odżywianie nie pozostają bez wpływu na zawartość ołowiu w organizmie dziecka. Bierny nikotynizm, kiedy dzieci są narażone w swoich domach na wdychanie dymu papierosowego, powoduje dodatkowe zwiększenie wchłaniania ołowiu do organizmu dziecka.

Wnioski płynące z Projektu badawczego z pewnością posłużą do bieżącego prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci mieszkających w Miasteczku Śląskim i jego okolicach, a także do lepszej ochrony zdrowia naszych najmłodszych mieszkańców.

Całość poniesionych kosztów na realizację ww. projektu została sfinansowana przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.