Noworoczne Spotkanie NZSS Solidarność

W dniu 14 stycznia 2023 Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Mirosław Indyka wziął udział w Spotkaniu Noworocznym Terenowej Sekcji NSZZ Solidarność w Miasteczku Śląskim. Było to wspaniałe wydarzenie z pięknym występem artystycznym dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Miasteczku Śląskim.

W wydarzeniu wziął udział również Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Burmistrz Miasteczka Śląskiego Michał Skrzydło, Burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech, Starosta Powiatu tarnogórskiego Krystyna Kosmala oraz przedstawiciele lokalnych organizacji.

Podczas uroczystości medalami odznaczono osoby zasłużone dla regionu.

Przyznane mi wyróżnienie medalem ufundowanym z okazji 50-lecia Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przynosi wielką satysfakcję. Nie tylko z dzisiejszej perspektywy widać, że aktywne wspieranie w walce o utrzymanie Huty, miało nie tylko głęboki sens gospodarczy, ale i ludzki – powiedział Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek