Nagrody dla zasłużonych pracowników

W dniu 18 grudnia 2020 roku pracownikom Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. zostały wręczone odznaki „Zasłużony dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie” oraz odznaczenia państwowe – Medale za Długoletnią Służbę.

Odznaka „Zasłużony dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie” została nadana pracownikom Spółki przez Zarząd Spółki za wybitne i wyjątkowe osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za wniesienie osobistego wkładu w rozwój i działalność firmy.

Medale za Długoletnią Służbę zostały nadane zasłużonym pracownikom Spółki na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Wojewody Śląskiego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.