Koncentrat Germanu – technologia przyszłości

Koncentrat Germanu – technologia przyszłości

Od pewnego czasu Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wraz z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach prowadzi badania mające na celu uzyskanie koncentratu germanu z odpadów poprodukcyjnych.

German (Ge, łac. germanium) – to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 32, półmetal, należący do grupy węglowców, typowy półprzewodnik. Jest twardym, błyszczącym, srebrzystoszarym półmetalem o właściwościach chemicznych podobnych do innych węglowców, przede wszystkim krzemucyny. Tworzy wiele związków organicznych. Odkryty został w 1886 roku przez niemieckich naukowców, stąd nazwa german.

German jest ważnym półprzewodnikiem, wykorzystywanym do produkcji tranzystorów, diod i innych elementów elektronicznych Naukowcom z Niemiec udało się przekształcić stary półprzewodnikowy element z germanu w materiał nadprzewodnikowy. Wyniki badań mają niebagatelne znaczenie dla nanoelektroniki i opracowywania komputerów nowej generacji.

Innowacyjna technologia odzysku germanu ze stopu polimetalicznego

Obecnie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” produkuje stop zawierający ok 10% germanu, co rocznie daje ilość ok. 3 ton metalu rocznie (w postaci stopu). Dlatego konieczne jest opracowanie technologii umożliwiającej selektywne oddzielenie germanu od pozostałych składników.

German jest surowcem uznanym przez Unię Europejską i USA za krytyczny dla gospodarki światowej ze względu na ograniczone zasoby i zastosowanie w kluczowych sektorach gospodarki. German nie jest odzyskiwany w UE ze źródeł pierwotnych, a roczny import do UE szacuje się na ok.35 ton.

Badania prowadzone w HCM S.A.  opierają się na zastosowaniu hydrometalurgicznych metod odzysku, które obecnie nie są szeroko stosowane w Spółce. W porównaniu do dominujących w hucie metod pirometalurgicznych, są one mniej energochłonne i bardziej przyjazne dla środowiska. Zaplanowano też badania dotyczące zagospodarowania produktów ubocznych technologii w obiegu technologicznym. Dlatego też opracowywane rozwiązanie stanowi ważny krok, zgodny z ideą zielonego ładu propagowanego przez UE oraz Strategią CSR na lata 2022-2026.

Pozytywne zakończenie badań i możliwość produkcji czystego Germanu umożliwiłoby Polsce dołączenie do elitarnego grona producentów tego metalu na świecie. Obecnie Chiny wytwarzają ok. 100 ton germanu rocznie. Produkcja w Hucie około 3 ton tego metalu rocznie pozwoliłaby zbliżyć się do takich krajów jak Stany Zjednoczone czy Rosja, które produkują ok. 4-5 ton germanu w skali roku.

Produkcja germanu niesie ze sobą ogromną ilość korzyści nie tylko w skali lokalnej ale i globalnej.  Dzięki możliwości wyprodukowania koncentratu germanu Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., może zaistnieć wśród wytwórców tego rzadkiego metalu, dodając tym samym Polskę na mapę światowych producentów. Obecna sytuacja rynkowa związana z brakiem półprzewodników na rynkach otwiera nowe możliwości zbytu koncentratu, tym samym zlikwidowaniu przestojów w produkcji elektroniki precyzyjnej.

German jest metalem wysoko cenionym na światowych giełdach. Cena kilograma wynosi obecnie ponad 1 000 USD. Biorąc pod uwagę możliwości produkcyjne HCM SA roczna produkcja mogłaby być być warta nawet ponad 3 000 000 dolarów, co nie tylko pozytywnie wpłynie na sytuację finansową przedsiębiorstwa ale również przełoży się na zwiększone wpływy z podatków do budżetu Miasteczka Śląskiego. I to wszystko planuje się osiągnąć w sposób przyjazny dla środowiska!

Zgary cynkowe, popioły cynkowe, pyły cynkowe ( w trakcie prac B+R )

Tlenek germanu ( produkt końcowy )