Komunikat Zarządu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Szanowni Państwo,

w niedzielę 14 sierpnia br. w godzinach porannych nastąpiło samoczynne wyłączenie ozonatora na Wydziale Spiekalni. Efektem tego jest emisja spalin o bardziej intensywnym zapachu. Nietypowy zapach nie oznacza jednak zwiększonego negatywnego wpływu na organizmy żywe i środowisko naturalne ponieważ skład chemiczny emitowanych substancji nie uległ zmianie.

Właściwe służby zakładu podjęły niezwłoczne działania celem wykrycia usterki. Obecnie cały czas trwają prace zlecone autoryzowanemu serwisowi, którego zadaniem jest możliwie szybkie przywrócenie ozonatora do normalnej pracy.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.