„Kartka z kalendarza” – najważniejsze wydarzenia w historii HCM S.A.

W tej trudnej sytuacji, gdy większość wydarzeń i uroczystości jest odwołana, warto znaleźć chwilę, alby zajrzeć na karty historii.

Kilka najważniejszych wydarzeń z historii Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., które miały miejsce w grudniu:

grudzień 1966 – w Hucie Cynku oddano do eksploatacji cztery piece przewałowe do produkcji tlenku cynku;
1 grudnia 1979 uruchomiono trzecią taśmę spiekalniczą;
29 grudnia 1989 decyzją Ministra Przemysłu utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” z siedzibą w Tarnowskich Górach;
w grudniu 1992 powołano Fundację Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”;
grudzień 2002 – HCM S.A. zostaje laureatem konkursu „Lider Polskiej Ekologii” – nadawanego przez Ministra Środowiska.
12 grudnia 2012 roku Grupa Kapitałowa ZGH „Bolesław” zostaje przejęta przez Stalprodukt S.A.