„Kartka z kalendarza” – najważniejsze wydarzenia w historii HCM S.A. – styczeń / luty

Początek roku rzadko kiedy obfitował w ważne wydarzenia. Jednakże w historii Huty były takie momenty, które warto wspomnieć.

Kilka najważniejszych wydarzeń z historii Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., które miały miejsce w styczniu i lutym:

  • 17  lutego 1972 – przyjęcie i zatwierdzenie znaku firmowego Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” – znak zaprojektowała Barbara Koerpel, pracownica ZPO Tarmilo w Tarnowskich Górach
  • 14 lutego 1986 – Huta wyprodukowała milionową tonę cynku
  • 26 lutego 1990 – Wydanie przez Urząd Województwa decyzji w sprawie wygaszenie pierwszego kompleksu pieca szybowego oraz Huty Tlenku Cynku (z dniem 30 marca).
  • styczeń 1998 – Przyznanie Certyfikatu Systemu Jakości ISO BN EN 9002 oraz 2000 (BVQI)
  • 9 stycznia 2004 – HCM SA zostaje skreślona z „Listy 80” – listy największych trucicieli środowiska
  • 24 stycznia 2009 – odwołanie ze stanowiska prezesa Tadeusza Koska
  • styczeń 2012 – reaktywacja Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych przy HCM S.A.

Styczeń i luty 2009 roku możemy uznać za kluczowe miesiące w dziejach Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”. Od tego momentu rozpoczął się proces transformacji zakładu, zmian własnościowych oraz rozwoju technologicznego.

W latach 2008 – 2009 trzykrotnie zmieniał się prezes HCM. W 2008 roku stanowisko opuścił Marek Wadowski. W styczniu 2009 roku na stanowisko powołano Tadeusza Koska, który po licznych protestach związków zawodowych oraz pracowników, 24 stycznia 2009 został odwołany ze stanowiska.

Jego następcą został Mirosław Indyka, który piastuje to stanowisko do dnia dzisiejszego.

Przez te lata Huta Cynku zmieniła swoją strukturę właścicielską – od jednoosobowej spółki skarbu Państwa, do spółki należącej do Zakładów Górniczo Hutniczych „Bolesław” w Bukownie, będących częścią grupy kapitałowej Stalprodukt, znacznie poprawiając swoją sytuację finansowym oraz stając się wiodącym producentem cynku metalicznego oraz jego stopów.

Wydarzenia ze stycznia 2009: