„Kartka z kalendarza” – najważniejsze wydarzenia w historii HCM S.A. – luty / marzec

Początek roku rzadko kiedy obfitował w ważne wydarzenia. Jednakże w historii Huty były takie momenty, które warto wspomnieć.

Kilka najważniejszych wydarzeń z historii Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., które miały miejsce w lutym i marcu:

  • 17  lutego 1972 – przyjęcie i zatwierdzenie znaku firmowego Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” – znak zaprojektowała Barbara Koerpel, pracownica ZPO Tarmilo w Tarnowskich Górach,
  • 23 marca 1973 – przekazanie do eksploatacji drugiej Fabryki Kwasu Siarkowego,
  • 14 lutego 1986 – Huta wyprodukowała milionową tonę cynku,
  • marzec 1986 – ustanowienie przez Prezydenta Miasta Tarnowskie Góry sztandaru dla załogi Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” jako honorowe wyróżnienie za istotny wkład w rozwój hutnictwa metali nieżelaznych i miasta Tarnowskie Góry. Wydarzeniem tym upamiętniono 25-lecie istnienia zakładu,
  • 26 lutego 1990 – Wydanie przez Urząd Województwa decyzji w sprawie wygaszenie pierwszego kompleksu pieca szybowego oraz Huty Tlenku Cynku (z dniem 30 marca).
  • 24 lutego 2020 – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. otrzymała statuetkę „Kruszec Biznesu”. Statuetką przyznawaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach nagradzane są najlepsze przedsiębiorstwa z powiatu tarnogórskiego.