Kartka z kalendarza: czerwiec/lipiec

„Kartka z kalendarza”, czyli kilka ważnych wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu i lipcu:
▶️ 15 czerwca 1968 – przekazanie do wstępnej eksploatacji Wydziału Spiekalni oraz Wydziału Kwasu Siarkowego,
▶️ 25 czerwca 2002 – oddanie do eksploatacji składowiska materiałów niebezpiecznych (na zdjęciu Prezes Roman Utracki przecinający wstęgę),
▶️ 26 czerwca 2015oddanie do eksploatacji rozbudowanego o dodatkowe trzy kolumny rektyfikacyjne Oddziału Rektyfikacji Cynku,
▶️ 1 lipca 1960 – powołanie przy zakładach Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Brzezinach Śląskich,
specjalnej komórki pod nazwą Zakład „Miasteczko” w budowie,
▶️  Lipiec 1960 Zatwierdzenie lokalizacji budowy huty w Miasteczku Śląskim (Uchwalą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej)
▶️ 15 lipca 1966 uruchomienie pierwszego przewałowego na Wydziale Huty Tlenku Cynku
▶️ 30 lipca 1966 – uzyskanie pierwszego produktu surowego tlenku cynku w Wydziale Huty Tlenku Cynku
▶️ Lipiec 1982 – przystąpienie Huty do Zrzeszenia Producentów Metali Nieżelaznych
.